browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

คำบอกตำแหน่ง สถานที่

Posted by on 30 Gennaio, 2013

 

คำแปลภาษาไทย

ภาษาอิตาเลียน

คำอ่านภาษาอิตาเลียน

ที่aอา
ที่นี่qui, quàควีย์, คูว่ะ(คว้า)
ที่นั่นลิ่
ที่โน่นล่ะ
ในinอิน
ข้างในdentroเด็นโตร้
ข้างนอกfuoriฟูโอริ่
อยู่ข้างๆaccanto a อัคคันโตะ อา
ข้างบนsopraโซประ
ข้างใต้sottoซอตโต่ะ
ข้างหน้าdavanti aดาวานติ อา
ข้างหลังdietro a ดิเอโตร่ อา
ใกล้กับvicino aวิชิโน่ อา
ไกลจากlontano daลอนตาโน่ ดา
จาก….ถึง…..da….a….ดา…..อา….
ระหว่างfraฟรา
บน (ขึ้น)suซู
ล่าง ใต้ (ลง)giùจู
ใต้โน้นlaggiùลาจจู่
บนโน้นlassùลาสซู่
ไปทางซ้ายa sinistraอา ซินิสตร่ะ
ไปทางขวาa destraอา เดสตร่ะ

 

8023

 

ตัวอย่างการใช้คำบอกตำแหน่ง

 

พิพิธภัณฑ์ไปทางไหน ?

Quale è la stradd per il museo ?

คว้าเล่ะ เอ ลา สตราด้า แปร์ อิล มูเซโอะ (มูแซว) ?

 

เดินตรงไปเรื่อยๆ คุณจะเห็นมันอยู่ขวามือ

Continui a diritto, lo vede a destra.

คอนตินูอิ (คอนตินุย) อา ดิริตโตะ, โล เวเด้ อา เดสตร่ะ

 

สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน ?

Dov’è l’ufficio di polizia ?

โดว’เอะ (โดเวะ) ล’อุฟฟิชโชะ (ลุฟฟิชโชะ) ดิ โปลิสเซีย ?

 

อยู่ไม่ไกลจากที่นี่

Non è lontano da qui.

นอน เอ ลอนตาโน่ ดา คูวีย์(คูย)

 

อยู่ใกล้กับธนาคาร

è vicino alla banca.

เอ วิชิโน่ อัลลา บางค่า

 

เมื่อถึงไฟแดงให้เลี้ยวซ้าย

Quando è al semaforo, gira a sinistra.

กวานโด้ เอ อัล เซม้าโฟโร่, จิรา อา ซินิสตร่ะ

 

พวกเธอรออยู่ข้างนอกนั่นแหล่ะ !

Aspettate fuori !

อัสเปตตาเตะ ฟูโอริ่ !

 

ห้องข้างบนเป็นห้องของฉัน

Una stanza di sopra è la mia.

อูนา สตานซ่า ดิ โซประ เอ ลา มิอา(เมีย)

 

ร้านอาหารอยู่ชั้นล่างสุด

Il ristorante è al piano di sotto.

อิล ริสโตรานเต้ เอ อัล ปิอาโน(เปียโน) ดิ ซอตโต่ะ

 

บ้านของฉันอยู่ข้างหลังโบสถ์

Mia casa è indietro alla chiesa.

มิอา(เมีย) คาซ่า เอ อินดิเอโตร อัลลา คิเอซ่ะ

 

ยังอยู่ข้างบนอยู่เลย

è ancora su.

เอ อังโคร่า ซู

 

ลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้ !

Vieni giù subito !

วิเอนี (เวียนิ) จู ซูบิโต่ะ !

 

คำบอกตำแหน่ง สถานที่ ultima modifica: 2013-01-30T11:15:57+02:00 da jaksopi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *