browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: เค้กแอปเปิ้ล

Torta Yogurt & Mele

 เมื่อหลายวันก่อน เชิญครอบครัวของน้องสาวสามี มาทานข้าวเย็นที่บ้านเรียกร้องอยากทานเค้กแอปเปิ้ล  ไอ้เราไม่เคยทำก็เลยรับคำท้าไป ฮะฮะฮะ ทำการบ้านโดยการเปิดดูสูตรจากหนังสือบ้างจากเว็ปบ้าง ยิ่งดูยิ่งงงไปกันใหญ่สรุป เราก็เลยเอาบางส่วนจากหลายๆ สูตรมารวมกันกลายเป็นสูตรเค้กแอปเปิ้ลโยเกริต์ ในวันนี้ การทำไม่ยากเลย แต่ยากเวลาทำให้สุกมากกว่า  เอาหล่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนอะ ส่วนผสมที่ต้องเตรียม แอปเปิ้ลเขียว                            5   ผล  (เอาเข้าจริงๆ ใช้แค่ 3 ผลก็พอ) แป้งสาลีเอนกประสงค์              80   กรัม   (ถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้  150   กรัมเลยจ้า) แป้งข้าวโพด … Continue reading »

Categories: ขนมเค้ก | Tags: , , | Leave a comment